Jeugd met een Opdracht is een wereldwijde beweging

Met mensen van verschillende generaties, vanuit alle kerkelijke achtergronden, vanuit alle culturen met een gemeenschappelijk doel om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken. Met een gezamenlijke droom dat duizenden jongeren met deze missie als golven de wereld zullen overgaan, gehoorzaam aan Zijn opdracht en vol van de Heilige Geest.

Hoofdfocus:

God kennen en Hem bekend maken

Verbinden
In aanraking brengen met Jezus

Training & verandering
In levens, gezinnen en samenleving 

Zorg & liefde
Voor je naaste,
armen & hulpbehoevenden

Verbinden betekent voor ons:

  • Mensen in aanraking brengen met Jezus en de Bijbel

 

  • Verbinden, aanreiken, aansporen en dienen vanuit de missie, opdracht, visie en het DNA van de JmeO beweging Nederland

 

  • JmeO Nederland verbinden met en inspireren vanuit YWAM internationaal

 

  • Verbinden en in aanraking brengen met verschillende generaties, culturen en denominaties

 

  • Verbinden en partnerschap in het lichaam van Christus met de lokale kerk, discipelschaps-bewegingen en christelijke organisaties.

2 Timotheüs 1:6
Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave
die God je schonk toen ik je de handen oplegde.

Bezoek onze internationale website

Doneer

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

U kunt ons ondersteunen via st. Life-Impact. Stichting Life Impact is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn op deze webpage al dan niet met een verwijzing  opgenomen.

© 2021 Stichting Life-Impact

NATIONAL LEIDERSCHAP JMEO

AANMELDEN NIEUWSBRIEF