Freek & Angelique werken bij

Jeugd met een Opdracht Nederland

We mogen dienen in het nationaal leiderschap

 Partner met ons in deze opdracht!

 

YWAM NL

Amsterdam | Heerde | Bleskensgraaf | Rotterdam | Utrecht
Dordrecht | Arnhem | Ambt Delden | Assen | Sneek | Maastricht (2021)

– JmeO heeft +/- 200 medewerkers, meer dan 150 studenten per jaar en rond de 100 projecten in het buitenland.

 

 

Jeugd met een Opdracht is een wereldwijde beweging

Met mensen van verschillende generaties, vanuit alle kerkelijke achtergronden, vanuit alle culturen met een gemeenschappelijk doel om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken. Met een gezamenlijke droom dat duizenden jongeren met deze missie als golven de wereld over zullen gaan, gehoorzaam aan Zijn opdracht en vol van de Heilige Geest.

Hoofdfocus:

God kennen en Hem bekend maken

Verbinden
In aanraking brengen met Jezus

Training & verandering
In levens, gezinnen en samenleving 

Zorg & liefde
Voor je naaste,
armen & hulpbehoevenden

Verbinden betekent voor ons:

 • Mensen in aanraking brengen met Jezus en de Bijbel.

 

 • Verbinden, aanreiken, aansporen en dienen vanuit de missie, opdracht, visie en het DNA van de JmeO beweging Nederland.

 

 • JmeO Nederland verbinden met en inspireren vanuit YWAM internationaal.

 

 • Verbinden en in aanraking brengen met verschillende generaties, culturen en denominaties.

 

 • Verbinden en partnerschap in het lichaam van Christus met de lokale kerk, discipelschaps-bewegingen en christelijke organisaties.

2 Timotheüs 1:6
Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave
die God je schonk toen ik je de handen oplegde.

In 2020 bestaat Youth with a Mission internationaal 60 jaar

Hier lees je meer over de missie van Jeugd met een Opdracht. De opdracht en openbaring die God heeft gegeven.

God heeft door de afgelopen jaren duidelijk visie en openbaring gegeven. De opdracht is om de volgende generatie te mobiliseren voor zending. Om hen te discipelen om God te kennen en Hem bekend maken, Zijn stem te leren verstaan en gehoorzaam te Zijn aan wat Hij zegt.

Visie en erfenis:  

 • 1. Loren Cunningham kreeg de openbaring van golven van jonge mensen die de wereld overgingen
 • 2. De visie en openbaring over de zeven gebieden van invloed in de samenleving
 • 3. De visie en openbaring van het Christelijke Magna Carta
 • 4. De visie en openbaring over het beëindigen van Bijbel-armoede in deze wereld

PROMO VIDEO

  Een indruk over de omvang van YWAM wereldwijd
  Wereldwijd zijn circa 20.000 mensen afkomstig uit 200 landen fulltime betrokken in ongeveer 1.500 vestigingen wereldwijd, in 187 landen. Naar schatting doen zeker 25.000 mensen jaarlijks mee aan korte termijn activiteiten van Youth with a Mission. Meer dan 5 miljoen studenten, kortverband vrijwilligers en staf (medewerkers) hebben sinds de oprichting in het kader van YWAM wereldwijd gediend.

  Vervolg...
  Youth with a Mission werd in 1960 opgericht
  door de toen 24 jarige student Loren Cunningham

  – Wereldwijd zijn circa 20.000 mensen afkomstig uit 200 landen en diverse kerkelijke achtergronden fulltime betrokken bij projecten onder de paraplu van Youth with a Mission.

  – Zij zijn verbonden aan één van de ongeveer 1.500 vestigingen wereldwijd. Zij werken In 187 landen als vrijwilliger op basis van giften van familie, vrienden en kerken.

  – Naar schatting doen zeker 25.000 mensen jaarlijks mee aan korte termijn activiteiten van Youth with a Mission.

  – Meer dan 5 miljoen studenten, kortverband vrijwilligers en staf (medewerkers) hebben sinds de oprichting in het kader van YWAM wereldwijd gediend. Dat kunnen scholen, cursussen, werkvakanties en/of evangelisatieacties zijn.

    Een indruk over JmeO Nederland  

  JmeO Nederland medewerkers

  Bij JmeO NL  zijn er zo’n 230 medewerkers betrokken

  Vervolg...
  • In Amsterdam is een grote basis met vier gebouwen rond de 90 medewerkers.
  • In Heerde is een van de grootste basissen in Europa, met drie locaties. De campus op Heidebeek telt meerdere gebouwen. Rond de 120 medewerkers.
  • Er zijn ook meerdere kleine locaties op diverse plaatsen in Nederland. Deze regioteams rond de 20 medewerkers.
  • Alle medewerkers vertegenwoordigen een scala aan kerkelijke denominaties. JmeO is zeer internationaal met 18 medewerkers uit EU landen en 56 uit landen buiten Europa. Totaal zijn binnen de staf 31 verschillende landen vertegenwoordigd.
  • Daarnaast zijn zo’n 100 vrijwilligers op parttime basis betrokken bij diverse locaties en afdelingen.

  JmeO Nederland heeft gemiddeld rond de

  100 DTS studenten & 130 studenten vervolgopleidingen

  Vervolg...
  • Elk jaar weer zijn er outreach deelnemers (geen DTS)
  • Elk jaar weer zijn er meerdere extra trainingen & seminars

  JmeO Nederlanders werkzaam in het buitenland 

  • We hebben rond de 100 projecten met Nederlanders in het buitenland werkzaam bij YWAM

  De YWAM University of Nations is de trainingspilaar in de YWAM movement. Alle trainingen en opleidingen die wereldwijd plaatsvinden worden geijkt, bewaakt en geborgd in de UofN.

  Je kan hier meer over lezen op de website: UofN

  WERKERS IN HET KONINKRIJK

  We geloven in de volgende Bijbelse principes van Jezus en willen deze met jullie delen. 

  Wat Jezus ons leert:
  Jesus was not introducing the ‘no shoes, no money’ model for ministry.

  Vervolg...
  JEZUS ZEI:

  Mattheüs 6:25

  Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

  Mattheüs 9:37-38

  Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

  Mattheüs 10:7

  Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”

  Mattheüs 10:9-11

  Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verder gaat.

  Jesus was not introducing the ‘no shoes, no money’ model for ministry. 

  – De opdracht uit Mattheüs 10 was geen opdracht om met niets op weg te gaan, maar het was een opdracht om mensen te vinden die de arbeider willen voorzien in wat hij nodig heeft om in Gods koninkrijk te werken.

  WIL JIJ DOOR ONS HEEN
  INVESTEREN IN GODS KONINKRIJK?

  WORD ONZE PARTNER IN MISSIONS

  Wij kunnen ons dan volledig inzetten
  voor de missie van Jeugd met een Opdracht Nederland

  Bezoek onze internationale website

  Doneer

  ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

  U kunt ons ondersteunen via st. Life-Impact. Stichting Life Impact is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn op deze webpage al dan niet met een verwijzing  opgenomen.

  © 2021 Stichting Life-Impact

  NATIONAL LEIDERSCHAP JMEO

  AANMELDEN NIEUWSBRIEF