Een grote stap met een enorm bereik!

Partner met ons in deze opdracht!

Onze nieuwe rol & uitdaging:
– Nationaal (co) leider & oudstenschap Jeugd met een Opdracht Nederland
– Angelique heeft per november haar baan opgezegd
– De stap is groot, want JmeO is een vrijwilligersorganisatie en betaalt geen salaris
– Wij gaan ons voltijds, 100%, inzetten en leven in afhankelijkheid van God
– We geloven en vertrouwen in het Bijbelse principe van partners in de oogst
– Bedenk eens wat een enorme impact we samen, met jullie als partner, kunnen krijgen! Elke gift is meer dan welkom. 

 

Jeugd met een Opdracht is een wereldwijde beweging

Met mensen van verschillende generaties, vanuit alle kerkelijke achtergronden, vanuit alle culturen met een gemeenschappelijk doel om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken. Met een gezamenlijke droom dat duizenden jongeren met deze missie als golven de wereld zullen overgaan, gehoorzaam aan Zijn opdracht en vol van de Heilige Geest zullen zijn..

Hoofdfocus:

God kennen en Hem bekend maken

Verbinden
In aanraking brengen met Jezus

Training & verandering
In levens, gezinnen en samenleving 

Zorg & liefde
Voor je naaste,
armen & hulpbehoevenden

Verbinden betekent voor ons:

 • Mensen in aanraking brengen met Jezus en de Bijbel.

 

 • Verbinden, aanreiken, aansporen en dienen vanuit de missie, opdracht, visie en het DNA van de JmeO beweging Nederland.

 

 • JmeO Nederland verbinden met en inspireren vanuit YWAM internationaal.

 

 • Verbinden en in aanraking brengen met verschillende generaties, culturen en denominaties.

 

 • Verbinden en partnerschap in het lichaam van Christus met de lokale kerk, discipelschaps-bewegingen en christelijke organisaties.

2 Timotheüs 1:6
Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave
die God je schonk toen ik je de handen oplegde.

Onze verantwoordelijkheid binnen JmeO Nederland

Nationaal leider & oudstenschap van JmeO Nederland
Een veel omvattende en verantwoordelijke rol en een geweldige uitdaging. Het bereik van JmeO is groot en er zijn enorme mogelijkheden voor impact, invloed & verbinden. 

 • JmeO heeft op dit moment twee landelijk leiders, Dick Brouwer en Steve Ashworth. Dick zal met ingang van november zijn taken overdragen. Dat deel gaan wij oppakken. We willen hier samen fulltime instappen.
 • Het omvat de vereiste legale en veel omvattende stichting JmeO Nederland.
 • Het omvat het nog belangrijker (geestelijk) leider- & oudstenschap binnen JmeO als beweging.

Freek zijn functie
Lees meer
 • De bedoeling is dat Freek 2/3 van zijn tijd gaat besteden aan JmeO Nederland (intern en extern). De rol die Freek oppakt binnen het leiderschap van JmeO zal met name de visionaire en verbindende kant zijn. Het coachen van de diverse basisleiders, het netwerken met andere organisaties en het landelijk vertegenwoordigen van JmeO in Nederland. Daarnaast zal Freek 1/3 van zijn tijd (blijven) besteden aan bediening en onderwijs in het buitenland.
 • Jarenlang hebben we naast onze missie hard gewerkt, een tentmaking gehad, gestudeerd en ontwikkeling doorgemaakt. Nu roept God ons voor deze nieuwe fulltime functie & uitdaging.

Angelique haar functie
Lees meer
 • Angelique zal vanaf 1 november al haar expertise gaan inzetten voor Gods koninkrijk. Ze zal bij JmeO Nederland vooral de verantwoordelijkheid voor alles wat met het nationale management, administratie en de bestuurlijke verantwoordelijkheid te maken heeft op zich nemen. Zij zal dit doen in nauwe samenwerking met Steve Ashworth. Ze gaat 2/3 van haar tijd hierin investeren. 1/3 van haar tijd wil  ze gaan gebruiken voor onderzoek, onderwijs en missions. 
 • Deze verantwoordelijkheid kan Angelique niet op zich nemen naast haar huidige, zeer verantwoordelijke baan.
 • Minder gaan werken in haar bestaande functie is niet mogelijk. Deze nieuwe taak bij JmeO gaat te veel van haar vragen om dit in combinatie te doen met een betaalde baan. 

Een indruk over de omvang van JmeO Nederland

JmeO Nederland medewerkers 2017
Bij JmeO Ned.  zijn er zo’n 252 medewerkers betrokken.

Vervolg...
 • In Amsterdam is een grote basis met vier gebouwen en 101 medewerkers.
 • In Heerde is een van de grootste basissen in Europa, met drie locaties. De campus op Heidebeek telt meerdere gebouwen. In het totaal zijn er 128 medewerkers.
 • Er zijn ook meerdere kleine locaties op diverse plaatsen in Nederland. Deze regioteams tellen in het totaal 25 medewerkers.
 • Alle medewerkers vertegenwoordigen een scala aan kerkelijke denominaties. JmeO is zeer internationaal met 18 medewerkers uit EU landen en 56 uit landen buiten Europa. Totaal zijn binnen de staf 31 verschillende landen vertegenwoordigd.
 • Daarnaast zijn zo’n 100-150 vrijwilligers op parttime basis betrokken bij diverse locaties en afdelingen.

JmeO Nederland had in 2017
100 DTS studenten & 135 UofN studenten

Vervolg...
 • 76 outreach deelnemers (geen DTS)
 • 1229 deelnemers in Nederland bij extra trainingen & seminars

JmeO Nederlanders werkzaam in het buitenland 

 • 100 Nederlanders zijn in het buitenland werkzaam bij YWAM

De YWAM University of Nations is de trainingspilaar in de YWAM movement. Alle trainingen en opleidingen die wereldwijd plaatsvinden worden geijkt, bewaakt en geborgd in de UofN.

Je kan hier meer over lezen op de website: UofN

Een indruk over de omvang van YWAM wereldwijd
Wereldwijd zijn circa 20.000 mensen afkomstig uit 200 landen fulltime betrokken in ongeveer 1.500 vestigingen wereldwijd, in 187 landen. Naar schatting doen zeker 25.000 mensen jaarlijks mee aan korte termijn activiteiten van Youth with a Mission. Meer dan 5 miljoen studenten, kortverband vrijwilligers en staf (medewerkers) hebben sinds de oprichting in het kader van YWAM wereldwijd gediend.

Vervolg...
Youth with a Mission werd in 1960 opgericht
door de toen 24 jarige student Loren Cunningham

– Wereldwijd zijn circa 20.000 mensen afkomstig uit 200 landen en diverse kerkelijke achtergronden fulltime betrokken bij projecten onder de paraplu van Youth with a Mission.

– Zij zijn verbonden aan één van de ongeveer 1.500 vestigingen wereldwijd. Zij werken In 187 landen als vrijwilliger op basis van giften van familie, vrienden en kerken.

– Naar schatting doen zeker 25.000 mensen jaarlijks mee aan korte termijn activiteiten van Youth with a Mission.

– Meer dan 5 miljoen studenten, kortverband vrijwilligers en staf (medewerkers) hebben sinds de oprichting in het kader van YWAM wereldwijd gediend. Dat kunnen scholen, cursussen, werkvakanties en/of evangelisatieacties zijn.

WERKERS IN HET KONINKRIJK

We geloven in de volgende Bijbelse principes van Jezus en willen deze met jullie delen. 

Wat Jezus ons leert:
Jesus was not introducing the ‘no shoes, no money’ model for ministry.

Vervolg...
JEZUS ZEI:

Mattheüs 6:25

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

Mattheüs 9:37-38

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Mattheüs 10:7

Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”

Mattheüs 10:9-11

Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verder gaat.

Jesus was not introducing the ‘no shoes, no money’ model for ministry. 

– De opdracht uit Mattheüs 10 was geen opdracht om met niets op weg te gaan, maar het was een opdracht om mensen te vinden die de arbeider willen voorzien in wat hij nodig heeft om in Gods koninkrijk te werken.

WIL JIJ DOOR ONS HEEN
INVESTEREN IN GODS KONINKRIJK?

WORD ONZE PARTNER IN MISSIONS

Wij kunnen ons dan volledig inzetten
voor de missie van Jeugd met een Opdracht Nederland

Bezoek onze internationale website

Doneer via St. Life-Impact

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

De stichting Life Impact is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn op deze webpage al dan niet met een verwijzing  opgenomen.

© 2018 Stichting Life-Impact

NATIONAL LEIDERSCHAP JMEO

AANMELDEN NIEUWSBRIEF